loader
default-header-image

Lactoenos 450 PreAC

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKA PRIMENA
• Soj sa visokom otpornošću na etanol
• Jedan od sojeva sa najjačom aktivnošću pod optimalnim uslovima
• Mala produkcija diacetila i etil laktata
• Mala produkcija isparljivih kiselina
• Ne proizvodi biogene amine
• Sprega delotvornosti i troškova čini ove bakterije idealnim preparatom za kontrolu i pouzdanost jabučno mlečnog vrenja u belim i crvenim vinima bilo kojeg stila

• Otpornost na alkohol do 17%
• pH od 3,3
• Ukupni SO2 do 60 mg/l
• Temperatura iznad 16 C
• C8 ≤ 20 mg/l, C10 ≤5 mg/l

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.