loader
default-header-image

LACTOENOS B16 Standard

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKA PRIMENA:
Soj izolovan i selektovan u Šampanji. Protokol za reaktivaciju ga čini pogodnim za sprovođenje jabučno-mlečnog vrenja u vinima sa niskom pH vrednošču kao što su bazna vina za penušavce.
LACTOENOS® B16 STANDARD zajedno sa LACTOENOS® B16 REACTIVATOR-om može se koristiti u širi ili vinu prateći specifični protocol za reaktivaciju.

Uslovi za aktivnost LACTOENOS® B16 STANDARD

Alkohol – do 14 %vol
pH – iznad 2.9
Ukupni SO2 – do 50 ppm (mg/l)
Temperatura – iznad 16°C

NAPOMENA: Svi ovi parametri imaju kumulativni inhibirajući efekat

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.