loader
default-header-image

Polylact

POLYLACT® je preparat koji se sastoji od PVPP-a, K-kazeinata i celuloze namenjen uklanjanju osidabilnih i oksidovanih fenolnih jedinjenja uz očuvanje organoleptičkog potencijala vina. Od posebnog značaja je sinergističko dejstvo kazeinata i PVPP-a. Odsustvo bikarbonata doprinosi boljem balansu kiselina.

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.