loader
default-header-image

Polymust Rose

POLYMUST® ROSE je kombinacija proteina iz krompira (patatina – Laffort patent), posebno odabranog zbog svoje visoke reaktivnosti prema fenolnim jedinjenjima i PVPP-a za sprečavanje i kontrolu oksidacija roze šira tokom vrenja. POLYMUST® ROSE umanjuje sadržaj fenolnih jedinjenja i time smanjuje količinu oksidovanih polifenola koji mogu narušiti boju vina. Koristi se i kod belih i kod rose vina.

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.