loader
default-header-image

Polymust V

POLYMUST® V je preparat posebno pripremljen zbog svoje snažne reaktivnosti prema fenolnim jedinjenjima radi zaštite roze i belih vina od oksidacije zahvaljujući eliminaciji fenola koji mogu blokirati arome i uticati na boju vina.

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.