loader

SILIGEL® se preporučuje za:
• Vina i šire dobijene od grožđa napadnutog botrytisom
• U kombinaciji sa organskim bistrilima

ENOLOŠKA PRIMENA
Preporučuje se za vina koja se teže bistre, kod visokog sadržaja pektina i glukana i različitih koloida. SILIGEL®potpomaže flokulaciju i taloženje bistrila.
Tokom bistrenja SILIGEL®:
• Sprečava prebistravanje
• Ubrazava taloženje
• Poboljšava formiranje taloga
SILIGEL® značajno poboljšava filtrabilnost vina

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.