loader
default-header-image

MANNOFEEL®

Manoprotein iz ćelijskog zida kvasca za koloidnu stabilizaciju vina

SPECIFIKACIJA
MANNOFEEL® je rezultat istraživanja Lafforta u oblasti manoproteina, njihovoj identifikaciji, razumevanja njihovog dejstva i njihove proizvodnje. MANNOFEEL® manoproteini su ekstrahovani iz ćelijskog zida kvasca posebnom tehnikom koja omogućava dobijanje proizvoda visoke čistoće sa najvišim sadržajem manoproteina od svih sličnih proizvoda na tržištu.

• Sastojci prirodno prisutni u vinu
• Pomažu tartaratsku stabilizaciju vina
• Pomažu koloidnu stabilizaciju vina
• Pomažu svežinu i voćnost vina
• Proizvod je u tečnom obliku, spreman za upotrebu, sa trenutnim dejstvom
• Odlična filtrabilnost. MANNOFEEL® nema uticaj na indeks filtracije
• Može se koristiti pred kraj odležavanja ili neposredno pred flaširanje

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.