loader
default-header-image

OENOLEES®

OENOLEES®
Posebno pripremljen proizvod na bazi ćelijskih zidova kvasca i inaktiviranih kvasaca (Patent EP 1850682) za uklanjanje polifenola odgovornih za gorčinu i trpkost

SPECIFIKACIJA:
Razvijen kao rezultat LAFFORT istraživanja na osobinama taloga kvasca i njegovog značaja u pročišćavanju vina, OENOLEES® doprinosi poboljšanju ukusa vina kroz:
• Umanjenje agresivnog karaktera: OENOLEES® ćelijski zidovi uklanjaju specifične polifenole odgovorne za trpkost i gorčinu
• Podizanje osećaja na središnjici: OENOLEES® ima visok sadržaj posebne peptidne delove (Patent EP 1850682), prirodno oslobođene iz kvasca tokom autolize (dozrevanja na talogu). Poseduje izuzetno nizak prag osećaja (16 mg/l u poređenju sa saharozom 3 g/l)

ENOLOŠKA PRIMENA:
• Tokom alkoholne fermentacije crvenih, belih i roze vina
• Tokom odležavanja (sa ili bez taloga) crvenih, belih i roze vina
• Za finalne korekcije: OENOLEES® se može koristiti u vremenu od 4-6 nedelja
• Inaktivisani kvasci prirodno sadrže amino-kiseline koje učestvuju u hranivu, al se one ne mogu uključiti u proračun za korekciju azota. Tokom odležavanja, inaktivisani kvasci utiču na umanjenje sadržaja Ochratoxin-a A iz vina.

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.