loader
default-header-image

POWERLEES® ROUGE

POWERLEES® Rouge
Preparat na bazi inaktivisanog kvasca i beta-glucanaze,
pripremljen za upotrebu od faze alkoholnog vrenja

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKE OSOBINE:
Zahvaljujući posebnoj formulaciji, POWERLEES® Rouge pruža:
• Inaktivisane kvasce bogate manoproteinima (stabilizacioni učinak) i protein Hsp 12 (izvor peptida sa osećajem slasti)
• beta-glucanazu, enzim koji ubrzava ekstrakciju gore navedenih sastojaka i omogućava njihov rani ulazak u vino.

Zahvaljujući ovome POWERLEES® Rouge :
• Unosi sastojke iz ćelija kvasaca od faze vrenja što umekšava i pročišćava vino
• Olakšava ekstrakciju sastojaka sa visokim senzornim potencijalom (slatki peptidi iz proteina Hsp12) prisutnih u ćelijskom omotaču inaktivisanog kvasca, ali i sastojaka iz fermentacionih kvasaca.
• Doprinosi stabilizaciji vina unosom manoproteina iz kvasaca
• Omogućava lakšu filtraciju

POWERLEES® Rouge je posebno pogodan za vina namenjena bržem izlasku na tržište

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Kneza Višeslava 88, Beograd – Košutnjak.