loader
default-header-image

POWERLEES® ROUGE

POWERLEES® Rouge
Preparat na bazi inaktivisanog kvasca i beta-glucanaze,
pripremljen za upotrebu od faze alkoholnog vrenja

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKE OSOBINE:
Zahvaljujući posebnoj formulaciji, POWERLEES® Rouge pruža:
• Inaktivisane kvasce bogate manoproteinima (stabilizacioni učinak) i protein Hsp 12 (izvor peptida sa osećajem slasti)
• beta-glucanazu, enzim koji ubrzava ekstrakciju gore navedenih sastojaka i omogućava njihov rani ulazak u vino.

Zahvaljujući ovome POWERLEES® Rouge :
• Unosi sastojke iz ćelija kvasaca od faze vrenja što umekšava i pročišćava vino
• Olakšava ekstrakciju sastojaka sa visokim senzornim potencijalom (slatki peptidi iz proteina Hsp12) prisutnih u ćelijskom omotaču inaktivisanog kvasca, ali i sastojaka iz fermentacionih kvasaca.
• Doprinosi stabilizaciji vina unosom manoproteina iz kvasaca
• Omogućava lakšu filtraciju

POWERLEES® Rouge je posebno pogodan za vina namenjena bržem izlasku na tržište

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.