loader
default-header-image

Extralyse

• EXTRALYSE® ubrzava biološke mehanizme vezane za autolizu kvasca i posebno oslobađanje molekula zaslužnih za zaokruženost i volumen dobijen odležavanjem na talogu.
• Umanjuje rizik od kontaminacije tokom sazrevanja vina umanjujući količinu mikroorganizama u suspenziji
• Skraćuje vreme odležavanja vina zadržavajući organoleptički potencijal
• Pomaže bistrenju i prečišćavanju vina
• Poboljšava filtraciju i bistrenje, naročito kod vina od grožđa napadnutog botrytisom

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.