loader
default-header-image

Lafase Boost

LAFASE BOOST uklanja bočne lance u kompleksnom molekulu pektina. Ovo dejstvo pojačava hidrolizu i dejstvo standardnih pektolitičkih enzima. Sinergija ova dva enzima ima sledeće efekte:
• Skraćuje vreme depektinizacije
• Ubrzava proces taloženja i protok vina u podrumu
• Sprečava blokadu u podrumu zbog „pektin pozitivnih“ tankova
• Umanjuje količinu taloga i omogućava bolje razdvajanje faza
• Povećava prinos bistre šire u flotaciji

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.