loader
default-header-image

Lafase XL Extraction

LAFASE XL EXTRACTION je tečni pektolitički enzim bogat u bočnim aktivnostima potrebnim u maceraciji za degradaciju pokožice grožđa.
Ćelije belog i crnog grožđa sastoje se uglavnom od pektina, hemiceluloze i celuloze. Struktura ćelijskog zida pokožice je gušća od strukture pulpe. Enzim bogat u bočnim aktivnostima, celulazom, hemicelulazom, ramnogalakturonazom…je potreban za učinkovitu ekstrakciju soka kao i aromatskih prekursora i, u slučaju crvenih vina, fenolnih sastojaka.

LAFASE XL EXTRACTION doprinosi povećanju samotoka za 7%. Vina tretirana sa LAFASE XL EXTRACTION pokazuju bolje organoleptičke osobine, bez mana

LAFASE XL EXTRACTION:
• Povećava količinu samotoka
• Poboljšava ekstrakciju antocijana i tanina u crvenim vinima
• Ograničava mehaničke akcije i daje suvlju kominu
• Olakšava bistrenje šire i vina
• Povećava ukupnu količinu dobijenog vina

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.