loader
default-header-image

Lafazym 600 XL

LAFAZYM 600 XL je tečni enzim sa snažnom poligalakturonaznom aktivnošću što osigurava hidrolizu pektina grožđa, čak i u teškim uslovima. Potpomaže stvaranje taloga i veoma je pogodan za depektinizaciju pre flotacije

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.