loader
default-header-image

Lafazym CL

LAFAZYM CL
Visoko koncentrovani pektolitički enzim za bele i roze šire kao i za preševine crvenog vina

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKA PRIMENA
• LAFAZYM CL je enzimski preparat prečišćen od cinamoil esteraze. To ograničava stvaranje vinil fenola iz slobodnih fenola u belom grožđu
• Kompletno hidrolizuje pektine u širi i vinu
• Aktivan i u ekstremnim uslovima (nizak pH, visok sadržaj pektina, visok prinos, niske temperature 5-10° C).
• Poboljšava bistrenje, umanjuje količinu taloga, ubrzava taloženje i poboljšava kompaktnost taloga
• Olakšava kasnije tretmane (hladnu stabilizaciju, centrifugiranje, filtraciju) i umanjuje troškove

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.