loader
default-header-image

Lafazym Press

LAFAZYM PRESS
Pektolitički enzim prečišćen od cinamoil esteraze za optimalno presovanje i ekstrakciju aromatskih prekursora tokom proizvodnje belih i roze vina

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKA PRIMENA
• Pomaže prečišćavanje i taloženje šire
• Povećava količinu samotoka i prve preševine
• Smanjuje vreme ciklusa presovanja
• Poboljšava proces presovanja: niži pritisci i kraće vreme
• Manje oštećenje semenki i pokožice uz umanjenje ekstrakcije fenolnih jedinjenja, oksidacije šire i varijacije pH
• Smanjuje vreme kontakta sa pokožicom (samo koliko je vreme presovanja)

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.