loader
default-header-image

Lafazym Thiols

LAFAZYM THIOLS (+)
Enzim za oslobađanje tiolnih aroma

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKA PRIMENA
LAFAZYM THIOLS (+) u sinergiji sa odgovarajućim kvascem značajno podiže tiolni aromatski profil vina
LAFAZYM THIOLS (+) skraćuje vreme stabulacije
LAFAZYM THIOLS (+) se može koristiti kod različitih sorti: Sauvignon Blanc, Muscadet, Traminer, ako i kod nekih crvenih sorti, naročito u proizvodnji roze vina
LAFAZYM THIOLS (+) treba da radi u sinergiji sa odgovarajućim kvascima: Zymaflore X5, Zymaflore Delta i Zxmaflore VL3
LAFAZYM THIOLS (+) radi u sinergiji sa odgovarajućim hranivom i protektorom aroma: Nutristart Arom, Fresharom

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.