loader
default-header-image

Lafase Fruit

Enzim za voćna i zaokružena crvena vina

 

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKA PRIMENA:

  • Optimizacija ekstrakcije aromatskih prekursora, boje uz nežnu ekstrakciju pokožice i mekanih tanina
  • Skraćuje vreme potrebno za hladnu maceraciju ili čak zamenjuje predfermentacionu maceraciju
  • Poboljšava ekstrakciju fenolnih jedinjenja u prvoj fazi vrenja kada još nema alkohola
  • Poboljšava randman samotoka (5-15%), bistrenje, presovanje i filtrabilnost
  • Smanjuje troškove proizvodnje
  • Proizvodi sveža, voćna crvena vina za brz izlazak na tržište

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.