loader
default-header-image

DYNASTART®

DYNASTART®
Patent F 2.736.651
Kombinacija faktora rasta i preživljavanja, DYNASTART ® je preparat na bazi kvasca za korišćenje u vodi za rehidraciju suvog aktivnog kvasca

SPECIFIKACIJA:
Poseban preparat na bazi kvasca, prirodno bogat vitaminima, mineralima, masnim kiselinama i sterolima. DYNASTART ® poboljšava otpornost u teškim uslovima (visok sadržaj alkohola, niske temperature vrenja), ali takođe može da nadomesti nedostatak sterola (nizak turbiditet, anaerobna vinifikacija) u cilju snažnog dovršetka vrenja.

DYNASTART ® poboljšava vitalnost i metabolizam kvasca uopšte i stoga:

• Značajno poboljšava otpornost na etanol
• Sprečava prekomerno stvaranje isparljivih kiselina
• Poboljšava oslobađanje i stvaranje aroma od strane kvasca
• Ograničava stvaranje negativnih sumpornih jedinjenja
• Pojačava učinak startne kulture

ENOLOŠKA PRIMENA:
Koristiti DYNASTART ® posebno u uslovima visokog potencijala alkohola, u slučaju niskog turbiditeta, niske temperature vrenja i ponovnom pokretanju vrenja.
DYNASTART ® obezbeđuje, tokom rehidracije kvasca, suštinski bitne elemente (sterole) za ćelijsku membranu i garantuje propustljivost mebrane, otpornost na etanol i efikasnost transportera šećera i kod poslednje generacije kvasca
DYNASTART ® ne obezbeđuje usvojivi azot pa je u njegovom nedostatku neophodno dodati amonijumove soli ili azot organskog porekla.

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.