loader
default-header-image

Nutristart Org

Kompleksno hranivo,100 % poreklom od kvasaca,prirodno bogat vitaminima (naročito sa pantotenskom kiselinom), mineralima i mikroelementima (magnezijum, mangan, cink, gvožđe …)koji potpomažu razmnožavanju kvasaca.
NUTIRSTART ORG
• Poboljšava prirodnu raspodelu hraniva koja je prisutna u širi
• Garantovano poboljšava balans hraniva kvasaca
• Poboljšava odnos između azota i pantotenske kiseline, kombinaciju koja rešava problem nastanka redukcije

ENOLOŠKA PRIMENA
• Osigurava urednu i kompletnu AF u slučaju blagog ili umerenog nedostatka azota ( približno 140-160 ppm usvajajućeg azota ) u širi
Potrebna doza usvajajućeg azota zavisi od upotrebljenog kvasca i količine potencijalnog alkohola u širi. U širi sa većom koncentracijom šećera potrebno je dodati veću količinu usvajajućeg azota i ostalih faktora rasta radi pravilnije alkoholne fermentacije.
• U slučaju visokog nedostatka azota i/ili vina sa višim sadržajem alkohola treba upotrebiti NUTRISTART ORG sa odgovarajućim izvorom azota radi poboljšanja hranljivog balansa kvasaca.
• Koristi se ukoliko šira oskudeva u hranljivim sastojcima

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Kneza Višeslava 88, Beograd – Košutnjak.