loader
default-header-image

Nutristart

Kompleksno hranivo, organski i neorganski azot i Tiamin. Ova kombinacija različitih izvora usvojivog azota (amonijum fosfat, inaktivisani kvasac i autolizat kvasca) daje kvascu brzo usvojivi neorganski azot i sporije usvojivi organski azot. Autolizat kvasca poboljšava nutritivnu vrednost unutarćelijskim sadržajem koji sadrži i sastojke iz ćelijske opne.
NUTIRSTART omogućava:
• Razvijanje dovoljne populacije kvasca
• Pravilnu i kompletnu fermentaciju
• Smanjenu pojavu neželjenih sastojaka (H2S, isparljiva…)

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.