loader
default-header-image

Oenocell

Visoko prečišćene čelijske opne kvasaca za stimulaciju i aktivaciju alkoholne fermentacije zahvaljujući adsorpciji inhibitora fermentacije. Oenocell ćelijske opne prolaze specifičan tretman koji favorizuje i doprinosi povećanju adsorptivnog kapaciteta.

ENOLOŠKA PRIMENA

Sadržal manana i glukana obezbeđuju Oenocellu visoko adsorptivnu moć za detoksifikaciju šire i vina.Komponente masti u Oenocellu stimulišu i promovišu fermentaciju i poboljšavaju živost kvasaca.
Preventivna uloga : Oenocell osigurava normalnu i kompletnu fermentaciju i ograničava rizik organoleptičke devijacije i izbegava toksičnu okolinu za bakterije.
Kurativna uloga: Oenocell favorizuje pokretanje usporene ili zastale fermentacije.
NAUČNI REZULTATI
Dugi lanci masnih kiselina (C6,C8, C10) predstavljeni su kao inhibitori AF . Ćelijske opne kvasaca imaju veliku moć vezivanja dugih lanaca masnih kiselina i vezivanja ostataka pesticida.
Oenocell ima pozitivan efekt na jabučno-mlečnu fermentaciju kroz detoksifikaciju šire i vina.

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.