loader
default-header-image

Superstart Rouge

Posebni preparat od odabranih inaktivisanih kvasaca i kvaščevog autolizata, prirodno bogat vitaminima, mineralima, masnim kiselinama i sterolima, posebno ergosterolom. SUPERSTART Rouge, ukoliko se koristi tokom rehidracije, obezbeđuje membranam živih ćelija kvasca esencijalne gradivne blokove koji garantuju propustljivost membrane, otpornost na alkohol i optimalno ustrojstvo transportera kroz membranu do poslednje generacije kvasca
Zahvaljujući bogatstvu u sterolima, SUPERSTART Rouge značajno poboljšava otpornost kvasca na visoke temperature vrenja i visoke koncentracije alkohola i obezbeđuje snažnu, čistu i potpunu alkoholnu fermentaciju.

SUPERSTART Rouge podiže održivost kvasca i metabolizam uopšteno:
• Poboljšava otpornost na alkohol
• Ograničava proizvodnju isparljivih kiselina (i do 50% u teškim uslovima)
• Umanjuje proizvodnju H2S
• Olakšava početak jabučno mlečnog vrenja
• Pojačava efikasnost „pied de cuve“

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.