loader

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wineart/public_html/revin.rs/wp-content/themes/wpog-revin/page-proizvod.php on line 55

Kombinacija amonijačnih soli i Tiamina (vitamin B1) koja omogućava.
• Mulitplikaciju ćelija kvasca uz dobru održivost.
• ubrzavanje vrenja
• umanjenje sadržaja ketonskih kiselina (uloga Tiamina) koje vezuju SO2

ENOLOŠKA PRIMENA
U slučaju nedostatka usvojivog azota u širi, neophodno je dodati azot kako bi se osiguralo namnožavanje kvasca i uspešno vrenje
Prema stanju šire (početni sadržaj azota, potencijalni alkohol, turbiditet…) preporučuje se korekcija sadržaja usvojivog azota (YAN) na 180-220 mg/l
10 g/hl THIAZOTA oslobađa oko 21 mg/l usvojivog azota
THIAZOT se može koristiti u svim tipovima vina
Dostupne formulacije:

THIAZOTE – amonijum sulfat i Tiamin (0,12%)
THIAZOTE SP – amonijum sulfat (49,94%), diamonijum fosfat (49,94%) i Tiamin (0,12%)
THIAZOTE PH – amonijum fosfat i Tiamin (0,12 %)

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Kneza Višeslava 88, Beograd – Košutnjak.