loader
default-header-image

Zymaflore VL 1

ZYMAFLORE VL 1 je soj „terroir“ selekcije. Omogućava proizvodnju aromatski vrlo čistih vina sa elegantnim aromatskim profilom. Idealan za „ultra premium“ Šardone. ZYMAFLORE VL 1 raspolaže odličnim kapacitetom za oslobađanje terpenskih aroma (Muscat, Rizling, Gewurtztraminer…) zahvaljujući enzimskom profilu specifičnom za ove prekursore. Izuzetno pogodan za spravljanje elegantnih sortnih vina (Super Premium, Ultra Premium)

FERMENTACIONE KARAKTERISTIKE:

• Tolerancija na alkohol do 14,5%
• Temperatura vrenja 16-20 °C
• Visok zahtev za azotom
• Mala proizvodnja isparljiviha kiselina i H2S
• Mala proizvodnja pene

AROMATSKE OSOBINE
• POF(-) soj (Phenolic Off Flavour) – ne sadrži cinamat dekarboksilazu koja je odgovorna za stvaranje vinil fenola
• Visok kapacitet oslobađanja terpenskih aroma (-glukozidazna aktivnost)
• Veoma pogodan za odležavanje na talogu

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.