loader
default-header-image

Zymaflore VL 2

ZYMAFLORE VL 2 je soj za proizvodnju kompleksnih belih vina, zaokruženih na jeziku (proizvodnja polisaharida) uz naglašavanje sortnih osobina i „terroira“ (Chardonnay, Semillion, Viognier, Rizling). POF soj (Phenolic Off Flavour) koji omogućava čist aromatski profil. Izuzetno pogodan za vinifikaciju u buradima i za proizvodnju sortnih, elegantnih belih vina (Super Premium, Ultra Premium).
Poreklo kvasca je „terroir“ selekcija iz vinograda Burgundije.

FERMENTACIONE KARAKTERISTIKE:

• Tolerancija na alkohol do 15,5%
• Temperatura vrenja 14-20 °C
• Mali zahtev za azotom
• Mala proizvodnja isparljiviha kiselina i H2S

AROMATSKE OSOBINE
• POF(-) soj (Phenolic Off Flavour) – ne sadrži cinamat dekarboksilazu koja je odgovorna za stvaranje vinil fenola
• Značajna produkcija polisaharida koja garantuje punoću i volumen
• Veoma pogodan za odležavanje na talogu

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.