loader
default-header-image

Zymaflore VL 3

ZYMAFLORE VL 3 je soj sa odličnim kapacitetom za oslobađanje tiolnih aroma (Sauvignon Blanc, Colombard, Petit Manseng). Izuzetno pogodan za proizvodnju sortnih i elegantnih vina (Super Premium, Ultra Premium)
Soj je izdvojen u istraživanjima na Univezitetu u Bordou pri identifikaciji molekula odgovornih za aromatski profil Sauvignon Blanca

FERMENTACIONE KARAKTERISTIKE:

• Tolerancija na alkohol do 14,5%
• Temperatura vrenja 15-21 °C
• Visok zahtev za azotom
• Mala proizvodnja isparljiviha kiselina i H2S

AROMATSKE OSOBINE
• Visok kapacitet za oslobađanje tiolnih aroma: 4MSP, 3SH, 3SHA
• Pogodan za starenje vina
• Poboljšanje opšteg osećaja u ustima

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.