loader
default-header-image

Zymaflore X5

ZYMAFLORE X 5 je soj dobijen „breeding“ tehnikom, kombinujući odlično oslobađanje sortnih tiolnih aroma (naročito 4MMP) i snažnom proizvodnjom fermentativnih aroma. Izuzetan je za proizvodnju modernih (Popular Premium i Premium), svežih i kompleksnih belih i roze vina, garantujući sigurno vrenje čak i u teškim uslovima: nizak turbiditet i niska temperatura

FERMENTACIONE KARAKTERISTIKE:

• Tolerancija na alkohol do 16 %
• Srednji do visok zahtev za azotom
• Mala proizvodnja isparljiviha kiselina i H2S
• Tolerancija na niske temperature od 13 °C *
• Tolerancija na mali turbiditet (<50 NTU) *moguće je dodati kvasac na 8-10°C nakon taloženja, ali je neophodno aklimatizovati kvasac postepenim dodavanjem šire u pripremljenu inokulacionu masu. AROMATSKE OSOBINE Kompleksan i intenzivan aromatski profil • Snažno oslobađanje tiolnih aroma (4MSP, 3SH, 3SHA) • Dobra proizvodnja fermentativnih aroma (IA, PEA, PE: voćne i cvetne note)

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.