loader

ZYMAFLORE RX 60 je soj proizveden iz uzgoja, kombinujući izvrsni kapacitet fermentacije i odličnu produkciju i poboljšanje aromatike. Pogodan za sve sorte crvenih vina i proizvodnju modernih aromatičnih vina suptilnih na ukusu.

FERMENTACIONE KARAKTERISTIKE:

• Tolerancija na alkohol do 16,5 %
• Temperatura vrenja 20-30 °C
• Srednji do visok zahtev za azotom
• Niska produkcija isparnjivih kiselina i H2S

AROMATSKE OSOBINE
• Intenzivira aromatiku na nosu i ustima (voćnost , crveno voće ) uz zadržavanje sortnih karakteristika
• Naročito optimizuje aromatski potencijal sorte Sira dajući izbalansirana vina sa čistim voćno – začinskim profilom

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.