loader
default-header-image

Zymaflore F 15

ZYMAFLORE F 15 je kvasac za proizvodnju voćnih, dobro izbalansiranih crvenih vina sa dobrom punoćom u ustima (visoka proizvodnja glicerola). Pogodan je za vinifikaciju šira sa potencijalno visokim sadržajem šečera posebno Merlo, Kaberne Sovinjon i Zinfandel.

FERMENTACIONE KARAKTERISTIKE:

• Tolerancija na alkohol do 16,0%
• Temperatura vrenja 20-32 °C
• Srednji zahtev za azotom
• Mala proizvodnja isparljiviha kiselina i H2S
• Mala proizvodnja pene

AROMATSKE OSOBINE
• Visoka proizvodnja glicerola
• Ističe sortne karakteristike

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.