loader
default-header-image

Zymaflore F 83

ZYMAFLORE F 83 je soj izolovan u Italiji na Univerzitetu Firence ( Toskana) za vinifikacju Mediteranskog tipa crvenih sorti grožđa naročito Sanđovezea, vrhunskih do super vrhunskih vina. Proizvodi visok sadržaj glicerola.Zymaflore F 83 je selektovan zbog sposobnosti proizvodnje voćnih, punih suptilnih vina za brzo puštanje na tržište.Zahvaljujući kratkoj lag fazi i lakoj primeni Zymaflore F 83 garantuje efikasnu i kompletnu fermentaciju.

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.