loader
default-header-image

Zymaflore FX 10

ZYMAFLORE FX 10 je soj kvasca za crvena vina definisana svojom elegancijom, u kombinaciji sa strukturom , punoćom na ukusu i intenzitetom boje. Direktnim uzgojem (bez GMO ukrštanja) poboljšana je otpornost na visoku temperaturu osiguravajući fermentacionu sigurnost i u teškim uslovima.
Naročito preporučen za proizvodnju vrhunskih vina posebno Merlo i Kaberne Sovinjon.

FERMENTACIONE KARAKTERISTIKE:

• Tolerancija na alkohol do 16%
• Temperatura vrenja 20-35 °C
• Nizak zahtev za azotom
• Odlična sposobnost za usvajanje fruktoze

AROMATSKE OSOBINE
• Dobra sposobnost oslobađanja polisaharida (volumen u ustima)
• Zadržava polifenolni potencijal (struktura i boja)
• Oslobođeni polisaharidi u kombinaciji sa taninima iz vina održavaju ih nežnim i u visokim koncentracijama
• Veoma pogodna za odležavanje na talogu
• Izražavaju „terroir“(područje) (veoma slaba proizvodnja fermentacionih aroma)

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.