loader
default-header-image

Zymaflore RB 2

ZYMAFLORE RB 2 je soj za vinifikaciju crvenih Burgundskih sorti grožđa (super vrhunskih i ultra vrhunskih). Zimaflore RB 2 je izolovan zbog prirodnog kapaciteta za slabom absorpcijom bojenih materija, i sposobnošću poboljšanja sornih aroma Crnog burgundca (višnja, Kirsch).

FERMENTACIONE KARAKTERISTIKE:

• Tolerancija na alkohol do 15%
• Temperatura vrenja 20-32 °C
• Nizak zahtev za azotom
• Niska produkcija isparnjivih kiselina i H2S

AROMATSKE OSOBINE
• Slaba absorpcija bojenih materija
• Visoko ispoljavanje sortnih aroma

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.