loader
default-header-image

TANIN GALALCOOL ®

TANIN GALALCOOL ®
Galotanin u granulama za vinifikaciju belih i roze vina

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKA PRIMENA
TANIN GALALCOOL® je visokoprečišćeni ekstrakt galotanina iz hrasta, sa fizičkim i hemijskim osobinama posebno dobro prilagođenim za upotrebu u proizvodnji belih i roze vina

• Umanjuje prirodnu enzimatsku oksidativnu aktivnost (npr. lakaze ili polifenoloksidaze), dopunjavajući aktivnost SO2
• Dopunjava akciju bentonita pri uklanjanju nestabilnih proteina
• Reguliše i umanjuje korišćenje SO2 s obzirom na svoju izuzetnu antioksidativnu aktivnost
• Potpomaže bistrenje

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.