loader
default-header-image

Tanin VR Color

TANIN VR COLOR® ima visok sadržaj prirodno aktivnih katehina (OxyProtect proces) koji utiču na stvaranje hemijski stabilnih kovalentnih veza tanin-antocijan za moćni stabilizacioni efekat na boju. Koristi se u slučaju nedostatka tanina i lošeg odnosa tanin/antocijan:

• Grožđe nedovoljne fenolne zrelosti
• Grožđe prirodno lošim odnosom tanin/antocijan
• Sorte koje u načelu imaju problem sa bojom
• Potpomaže prečišćavanje i bistrenje

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.