loader
default-header-image

TANIN VR SUPRA Elegance

TANIN VR SUPRA Elegance
Mešavina trenutno rastvornih proantocijanidina i elagitanina

Fizičke osobine:
Granule braon boje, potpuno rastvorljive

ENOLOŠKA PRIMENA:
Pomaže u zaštiti bojenih materija kroz taloženje proteina, inhibiciji aktivnosti lakaze i prečišćavanju kljuka i vina.

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.