loader
default-header-image

Tanin VR Supra

TANIN VR SUPRA kombinuje različite tanine odabrane i pripremljene za optimalan tehnološki učinak bez dodavanja gorčine:
• Antioksidativna akcija za zaštitu bojenih materija
• Poboljšanje strukture vina sa naglaskom na sredinu jezika
• Uklanjanje proteina vina za bolju zaštitu tanina iz grožđa (kamikaze efekat)
• Inhibicija prirodno prisutnih oksidativnih enzima (lakaza, polifenol oksidaza) u slučaju Botrytisa (mnogo jači učinak nego SO2)
• Vinifikacija grožđa koje ima slabiju fenolnu zrelost ili nepovoljan odnos tanini/antocijani radi stabilizacije boje
• Potpomaže bistrenje

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.