loader
default-header-image

Hrastova burad Seguin Moreau

Seguin Moreau je odavno postao sinonim za kvalitet u proizvodnji buradi. Proizvodnja je započeta još 1838. godine kada je osnovana Moreau fabrika. 1870. godine sa radom je započela i fabrika Seguin. Do spajanja ove dve fabrike je došlo 1959. godine, a 1970. je vlasnik postao Remy Martin. Danas se proizvodnja obavlja u tri fabrike: Cognac, Chagny (Burgundija) i Napa (SAD)

Danas je Seguin Moreau deo OENEO GRUPE koju pored njih čine i DIAM, VIVELYS i PIEDADE

Proizvodnja buradi je premašila brojku od 80 000 kom na godišnjem nivou (kapaciteti 225 – 500 l) dok je proizvodnja velikih sudova, bačvi kaca na brojci od blizu 200 godišnje (kapaciteti 60 – 150 hl)

“Château Mouton Rothschild has worked with Seguin Moreau since the beginning of the 20th century. A relationship of full trust has been established between our respective teams and we know that we can say everything: it is certainly work in intimacy. ”

(Château Mouton Rothschild sarađuje sa Seguinom Moreauom od početka 20. veka. Uspostavljen je odnos punog poverenja između naših timova i znamo da možemo sve reći: to je sigurno rad u prisnosti.)

Mr. Erick TOURBIER, Technical Director of Château Mouton Rothschild

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.