loader
default-header-image

Icone asortiman


ICONE – jedinstven projekat bez presedana

12 godina fundamentalnog istraživanja
Više od 10 000 analiza drveta
Više od 3 000 testiranih buradi u preko 200 vinarija
Preko 200 uporednih degustacija sprovedenih od strane stručnog žirija

Şeguin Moreau, poznat po svojim inovacijama, preko 10 godina je radio na istraživanjima uticaja hemijskog sastava hrastovine na vino. Tokom tog istraživanja došli su do zaključka da određeni hemijski sastav ima poseban uticaj kako u procesu vrenja tako i tokom odležavanja vina. Dva stabla, identična po izgledu, koja rastu jedno pored drugog u istoj šumi, mogu imati potpuno različite hemijske osobine i samim tim je njihov uticaj na vino različit. Razvojni tim Seguin Moreaua je tokom ispitivanja bio fokusiran na korelaciju izmedju hemijskog sastava hrasta i senzornog uticaja na vino kako bi se predvideo i osigurao odgovarajući uticaj na vino.
Na taj način je nastao izraz “ENOLOŠKI POTENCIJAL” i stvorena je ICONE selekcija

“ENOLOŠKI POTENCIJAL” je kapacitet hrastovine da generiše specifičan profil za različite stilove vina. Glavna prednost je da se više ne uzima u obzir poreklo i botaničke karakteristike hrasta već njegove hemijske osobine. Upravo je veza izmedju hemijskog sastava i uticaja na vino bola predmet istraživanja Seguin Moreau tima. Istraživački tim je pokazao da je “ENOLOŠKI POTENCIJAL” direktno povezan sa količinom aromatskih i strukturnih sastojaka prisutnih u drvetu. Tako je razrađen poseban matematički model kao glavno načelo ove posebne ekspertize.

Svaki ICONE proces se sastoji od tri faze

• Faza I – laboratorijska identifikacija molekula odgovornih za ENOLOŠKI POTENCIJAL i kreiranje odgovarajućeg matematičkog modela
• Faza II – uporedne probe u eksperimentalnim podrumima
• Faza III – probe u različitim partnerskim vinarijama radi verifikacije i provere ponovljivosti matematičkog modela

Tek nakon uspešnog završetka ove tri faze odabir hrasta se verifikuje od strane proizvodnog odbora i novo bure se može pustiti u promet kao deo ICONE selekcije

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.