loader

Reserva je bure izrađeno od francuskog hrasta sa ciljem da se dobije odgovarajući kvalitet, identičan tradicionalnim buradima i da se što bolje iskoriste delovi koji za njima samo estetski zaostaju. Za proizvodnju se koriste delovi koji nisu isti po boji, širini duga i sl., ali svi ostali parametri su u skladu sa visokim zahtevima.
Ovo bure predstavlja odličan odnos kvaliteta i cene

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.