loader
default-header-image

Bentonit Microcol ALPHA


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wineart/public_html/revin.rs/wp-content/themes/wpog-revin/page-proizvod.php on line 55

MICROCOL® ALPHA
Prirodni Na-bentonit sa visokim adsorpcionim kapacitetom, namenjen proteinskoj stabilizaciji vina i šire u širokom opsegu pH

SPECIFIKACIJA:
MICROCOL ALPHA u vodenoj suspenziji proizvodi gel različite gustine sa negativnim površinskim nabojem zbog čega efikasno reaguje sa pozitivno nalektrisanim proteinima iz vina

ENOLOŠKA PRIMENA
MICROCOL ALPHA je odabran zbog sledećih osobina:
• Stabilizacija proteina u širokom spektru pH
• Omogućava stabilnost tokom dugog perioda
• Visoki kapacitet u odnosu na količinu taloga
• Ne narušava aromu
• Ne narušava boju

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Kneza Višeslava 88, Beograd – Košutnjak.