loader
default-header-image

Bentonit Microcol ALPHA

MICROCOL® ALPHA
Prirodni Na-bentonit sa visokim adsorpcionim kapacitetom, namenjen proteinskoj stabilizaciji vina i šire u širokom opsegu pH

SPECIFIKACIJA:
MICROCOL ALPHA u vodenoj suspenziji proizvodi gel različite gustine sa negativnim površinskim nabojem zbog čega efikasno reaguje sa pozitivno nalektrisanim proteinima iz vina

ENOLOŠKA PRIMENA
MICROCOL ALPHA je odabran zbog sledećih osobina:
• Stabilizacija proteina u širokom spektru pH
• Omogućava stabilnost tokom dugog perioda
• Visoki kapacitet u odnosu na količinu taloga
• Ne narušava aromu
• Ne narušava boju

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.