loader
default-header-image

Polymust DC

„Alergen free“ preparat
• Stabilizuje nijanse boja u rose vinima tokom vremena eliminišući oksidabilne fenole
• Pomaže dekontaminaciju šire i vina u vrenju
• Doprinosi selektivnoj adsorpciji nestabilnih proteina u vinu

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.