loader
default-header-image

Lafazym Extract

LAFAZYM EXTRACT
Pektolitički enzim za maceraciju belog grožđa, ekstraktor prekursora i sortnih aroma za proizvodnju aromatičnih, voćnih belih vina

SPECIFIKACIJA I ENOLOŠKA PRIMENA
• Poboljšava ekstrakciju sortnih aroma i prekursora iz pokožice i pulpe
• Skraćuje vreme kontakta sa pokožicom (optimizacija procesa i troškova)
• Optimizacija potonjih operacija: presovanje, taloženje šire, filtracija
• Olakšava prečišćavanje vina

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.