loader
default-header-image

Superstart Blanc

Posebni preparat od odabranih inaktivisanih kvasaca i kvaščevog autolizata, prirodno bogat vitaminima, mineralima, masnim kiselinama i sterolima. Faktori rasta koje sadrži SUPERSTART®Blanc umanjuju stvaranje neželjenih sastojaka, pomažu rast kvasca i deluju kao kofaktori u transportu materija kroz ćelijsku membranu. Faktori preživljavanja direktno utiču na otpornost i održivost ćelijske membrane.
Zahvaljujući posebnoj formulaciji za uslove proizvodnje belih i roze vina SUPERSTART®Blanc optimizuje potencijal kvasca da proizvede i oslobodi aromatske sastojke. Takođe, garantuje bolju otpornost na alkohol i siguran završetak vrenja.
SUPERSTART®Blanc podstiče vitalnost kvasca i metabolizam uopšte i stoga:
• Pojačava otpornost u teškim uslovima
• Optimizuje proizvodnju i oslobađanje aromatskih sastojaka
• Sprečava prekomerno stvaranje isparljivih kiselina
• Pojačava efeikasnost „pied de cuve“

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.