loader
default-header-image

TURBICEL

TURBICEL
Visoko prečišćena celuloza

FIZIČKE OSOBINE
Prah bele boje, bez mirisa, gustine 190-240 g/l

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.