loader
default-header-image

Selection – Classic – Premium

Selection – Classic – Premium čine osnovnu ponudu Seguin Moreau buradi od francuskog hrasta.
Odabir drveta se odnosi pre svega na gustinu (“grain”) što direktno utiče na količinu određenih sastojaka, brzinu ekstrakcije i propustljivost kiseonika. Samim tim proizvođačima je omogućeno da naprave pravilan izbor shodno vinu koje ulazi u bure i željenom cilju.

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.