loader

SPECIFIKACIJA I TEHNIČKE OSOBINE
GEOSORB® je enološki ugalj biljnog porekla koji se odlikuje specifičnom poroznošću koja omogućava selektivnu adsorpciju geosmina i oktenona.
GEOSORB® popravlja organoleptičke osobine vina napadnutog plesnima

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Kneza Višeslava 88, Beograd – Košutnjak.