loader
default-header-image

Proizvodi od hrasta

Hrastovina, kao što je dobro poznato, ima značajnu ulogu u proizvodnji vina. Koristi se kako u procesu vrenja, tako i u procesu odležavanja vina, a može imati i korektivnu ulogu.
Najpoznatiju grupu proizvoda svakako čine burad (barrique), kace i bačve, ali danas sve veći značaj dobijaju alternativni proizvodi: čips, letve, kocke (blokovi), palice za burad…
Bez obzira o kojoj vrsti proizvoda se radi, od izuzetnog je značaja da se prilikom odabira pravilno razume vino koje treba da dodje u kontakt sa hrastom a zatim i da se definiše željeni cilj, karakteristike koje želimo da unapredimo, odnosno profil vina. Nekada se insistira na voćnosti, nekada na mekoći, strukturi, volumenu…ili kombinaciji pojedinih senzornih karakteristika. Zato je neophodno dobro poznavati karakteristike proizvoda koji će doći u kontakt sa Vašim vinom.
Revin tim će Vam pomoći da napravite pravilan izbor

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.